Super fine wool tops 50g. ± 2,5g. Color - orange, 15,6 - 18,5 mik. (Kopija)